Stopa dyskonta weksli

wyznaczana przez bank centralny stopa procentowa naliczana w momencie przyjęcia przez bank centralny od banków komercyjnych wcześniej dyskontowanych weksli.Stopa dyskonta weksli w Polsce ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej – organ Narodowego Banku Polskiego. Ze względu na małą popularność weksli w Polsce stopa ma małe znaczenie w polityce monetarnej NBP.Stopa dyskonta weksli jest stosowana także do innych celów, np. do określania odsetek spłacanych razem z kredytem studenckim.