Stopa redyskontowa

(stopa redyskontowa weksli, s.r.w.) – służy do obliczania ceny, po jakiej bank centralny przyjmuje do redyskonta spełniające określone warunki weksle od banków komercyjnych. 

W Polsce wysokość stopy redyskontowej określa Rada Polityki Pieniężnej. Od 1 maja 2004 wysokość oprocentowania rezerw banków komercyjnych utrzymywanych w NBP wynosi 0,9 stopy redyskonta weksli – dlatego też stopa ta ma duże znaczenie w systemie bankowym. 

Wpływ na podaż pieniądza:- podwyższenie stopy redyskontowej – zmniejsza kreację pieniądza,- obniżenie stopy redyskontowej – podwyższa kreację pieniądza w gospodarce. 

Ze względu na małą popularność weksli w Polsce stopa redyskontowa ma małe znaczenie w polityce monetarnej NBP. Jest natomiast stosowana także do innych celów, np. do określania odsetek spłacanych razem z kredytem studenckim.