System finansowy

układ wzajemnie powiązanych instytucji finansowych, rynków finansowych oraz elementów infrastruktury systemu finansowego. Jest tą częścią systemu ekonomicznego, która umożliwia świadczenie usług pozwalających na krążenie siły nabywczej w gospodarce. System finansowy odgrywa ważną rolę związaną z transferem kapitału od podmiotów posiadających oszczędności do podmiotów, które potrzebują go na inwestycje. W strukturze systemu finansowego można wyróżnić dwa segmenty: rynkowy system finansowy oraz publiczny system finansowy.

Ogniwa rynkowego systemu finansowego:- instrumenty finansowe,- rynki finansowe,- instytucje finansowe,- zasady, na jakich działają trzy pierwsze ogniwa. 

Ogniwa publicznego systemu finansowego:- instytucje budżetowe,- instrumenty fiskalne,- publiczne instrumenty finansowe,- instytucje fiskalne. 

Funkcje systemu finansowego:- monetarna (dostarcza podmiotom niefinansowym pieniądza i umożliwia jego obieg w gospodarce),- kapitałowo-redystrybucyjna (umożliwia przepływ wolnych środków od tych podmiotów, które nimi dysponują do tych, które ich potrzebują),- kontrolna (pełni kontrolę nad strumieniami pieniężnymi, w szczególności nad środkami zainwestowanymi, wypożyczonymi i redystrybuowanymi w przeszłości).