Transakcja bezgotówkowa

rozliczenie pieniężne, w którym na każdym etapie cyklu rozliczeniowego jest dokonywany transfer środków pieniężnych z i na rachunki bankowe (lub konta własne) banków, a więc zarówno po stronie płatnika, jak i po stronie beneficjenta oraz w rozrachunkach pomiędzy bankami rozliczenie przybiera formę wyłącznie zapisów na kontach bankowych rozliczających się podmiotów (z wyjątkiem zapłaty instrumentem pieniądza elektronicznego, gdzie ma miejsce transfer środków pieniężnych z instrumentu pieniądza elektronicznego na urządzenie go akceptujące).

Transakcje bezgotówkowe dotyczą zatem rozliczeń pieniężnych, w których obie strony rozliczenia posiadają rachunek bankowy i na żadnym etapie rozliczeń nie dochodzi do użycia gotówki. Charakter transakcji bezgotówkowej ma również transakcja płatnicza z wykorzystaniem instrumentu pieniądza elektronicznego.

Do wykorzystywanych w Polsce instrumentów płatności bezgotówkowych należą m.in.:

– polecenie przelewu,- polecenie zapłaty,- zlecenie stałe,- karta debetowa,- karta przedpłacona,- karta kredytowa,- karta obciążeniowa,- czek rozrachunkowy,- przelewy elektroniczne,- Gospodarcze Obciążenie Bezpośrednie (GOBI) – tylko dla rozliczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi.