Ucieczka kapitału

zjawisko występujące, gdy w ujęciu netto odpływ kapitału z danej gospodarki, w wyniku obaw o destabilizację gospodarczą lub polityczną ma charakter nagły i masowy. W wyniku okresowego nadmiaru podaży aktywów emitowanych w danym kraju lub denominowanych w jego walucie najczęściej dochodzi ich wyprzedaży. Przepływowi dużych środków finansowych za granicę towarzyszy presja na kurs waluty kraju, z którego następuje ucieczka kapitału. 

Mechanizmem mającym na celu powstrzymanie ucieczki kapitału jest administracyjna kontrola przepływów kapitałowych. Jego obecność ma jednak negatywny wpływ na napływ kapitału zagranicznego do danego kraju, ponieważ inwestorzy obawiają się okresowego braku możliwości zakończenia inwestycji.