Start programu „Rodzina 500 plus”

1 kwietnia wchodzi w życie ustawa wporowadzająca programa „Rodzina 500 plus”. Rodzice lub opiekunowie mogą składać wnioski w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub on-line. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł zostanie przyznane rodzinie niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. Wsparcie otrzyma również pierwsze lub jedyne dziecko jeśli dochód rodziny jest niższy niż 800zł netto.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek, za którego pobranie i złożenie wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat. Dokumenty można dostarczyć osobiście do gminy, pocztą lub elektronicznie. E-wniosek znajduje się na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), w portalach portal Emp@tia oraz ePUAP.

Rodzice i opiekunowie mają trzy miesiące na złożenie wniosku licząc od 1 kwietnia., tj. dnia startu „Programu 500 plus”. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. Gmina ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto. Wsparciem objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł na 3,7 mln dzieci.

Więcej informacji na temat „Programu 500 plus” na autoryzowanych przez stronę rządową stronach internetowych: rodzina500plus.gov.plobywatel.gov.pl oraz oficjalnych  stronach internetowych ministerstw.

Źródło: MRPiPS