Warsztaty Smart Start w Teatrze Groteska

Fundacja Ekomini, w ramach Programu Smart Start, prowadzi warsztaty edukacji ekonomicznej dla dzieci. Zajęcia odbywają się w Teatrze Groteska w Krakowie.

Celem cyklu jest zachęcenie dzieci do oszczędzania, inwestowania, nauka przedsiębiorczości i dobroczynności. Wykorzystując elementy zabawy i zajęć plastycznych, prowadzący wspólnie z dziećmi poszukują odpowiedzi na ważne pytania, takie jak: odkładać czy inwestować? Jak zarządzać swoim kieszonkowym? Czym różni się zachcianka od potrzeby? Co to jest przedsiębiorczość? Jaką wartość niesie dobroczynność? Jak oszczędzać i dbać o nasze ziemskie zasoby?

Każde spotkanie składa się z dwóch części. W pierwszej poruszane są ważne tematy z zakresu edukacji finansowej, a uczestnicy dzielą się własnymi pomysłami w trakcie rozmowy i zabawy. Druga część to zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonują różne przedmioty związane z tematem. Przy pracy korzystają z materiałów z odzysku (papier, butelki, nakrętki, opakowania), co jest okazją do nauki oszczędzania zasobów i recyklingu.

Uczestnicząc w warsztatach, dzieci kreatywnie spędzają czas i uczą się bardziej świadomie myśleć o ekonomii i ekologii. Dowiadują się, jaką wartość mają pieniądze oraz jak nimi zarządzać, a także jak w codziennym życiu oszczędzać i dbać o środowisko.

Dotychczas w cyklu odbyły się zajęcia o oszczędzaniu, na których dzieci wykonały własne świnki skarbonki z surowców wtórnych. Kolejne spotkanie dotyczyło pochodzenia pieniądza i jego wartości – uczestnicy tworzyli swoje projekty monet i banknotów. Następnie odbyły się poszukiwania skarbu i mali odkrywcy poznali sposoby przechowywania cennych przedmiotów. Efektem wspólnej pracy były kolorowe pudełka i szkatułki. Poruszany był także temat zasobów ziemi, oszczędzania energii i recyklingu, w którym dzieci uczyły się, jak wykorzystać różne materiały do zrobienia ozdób i innych przedmiotów użytkowych.

W przyszłości będą powracały tematy związane z ekonomią i przedsiębiorczością, planowane są także zajęcia dotyczące geologii oraz pomagania.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat, wstęp na zajęcia jest wolny. Do tej pory w warsztatach wzięło udział prawie 60 osób. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w wybrane niedziele, pomiędzy przedstawieniami teatralnymi. Dzięki temu rodzice mogą skorzystać z ciekawej propozycji, łącząc dwie okazje do zabawy i edukacji swoich pociech.