Ze świata ekonomii – październik 2016

Burzliwe dyskusje między zwolennikami i przeciwnikami umowy handlowej Unii Europejskiej z Kanadą, przyćmiły komunikat Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk w sprawie tegorocznej nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, którą otrzymali Olivier Hart i Bengt Holmström. Masowe protesty przeciwników CETA odwróciły uwagę od nieprzychylnej prognozy Banku Światowego dotyczącej wzrostu PKB dla Polski.

Umowa handlowa UE z Kanadą – CETA

CETA – kompleksowa umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą, która zakłada likwidację opłat celnych, otwiera dla obu stron rynek usług, znosi ograniczenia w dostępie do zamówień publicznych. Umowa ma przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy w Europie i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Kanadzie.

W związku ze zbliżającym się dniem podpisania umowy w październiku, Europę zalała fala protestów. Do największych manifestacji doszło w Niemczech, Belgii, Francji i Polsce. Przeciwnicy CETA podkreślają, że umowa liberalizuje normy obowiązujące w UE w zakresie bezpieczeństwa żywności, zabezpieczenia społecznego i ochrony środowiska. Może przyczynić się do napływu modyfikowanej żywności i zanieczyszczania środowiska.

Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych

10 października br. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. W tym roku nagrodę otrzymali Brytyjczyk Oliver Hart, profesor ekonomii z Uniwersytetu Harvarda i Fin Bengt Holmström, profesor ekonomii i zarządzania w Massachusetts Institute of Technology.

Komitet Noblowski w uzasadnieniu wyboru podkreślił wkład obu laureatów w teorię kontraktów, która jest ważna z uwagi na ekonomiczne i społeczne konsekwencje umów. Jak podkreślają eksperci, nagroda została przyznana za rozwiązania dotyczące praktycznych problemów uczestników życia gospodarczego, choć w mało znanej specjalizacji.
Od 1968 roku laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii wyłania Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Oficjalna nazwa wyróżnienia to Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla, której fundatorem jest Bank Szwedzki.

Prognoza Banku Światowego wzrostu PKB dla Polski

Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w 2016 roku do 3,2 proc. z 3,7% proc., oczekiwanych w kwietniu – wynika z jesiennego raportu BŚ. W latach 2017 i 2018 tempo wzrostu PKB w Polsce może przyspieszyć odpowiednio do 3,4 i 3,5 proc.

„Opóźnienia w wydatkowaniu środków z perspektywy unijnej 2014-2020 przyczyniły się (…) do zdecydowanie wyższej nadwyżki budżetowej samorządów w I połowie 2016 r. niż w roku ubiegłym. Dzięki temu, przy istotnym spadku inwestycji publicznych w 2016 r., deficyt sektora finansów publicznych według metodologii unijnej ESA może w 2016 r. wynieść zaledwie 2,1 proc. PKB wobec 2,6 proc. w roku ubiegłym. W roku 2017 deficyt może jednak wzrosnąć do 2,9 proc.(…), a w 2018 roku do 3,4 proc.” – napisano w raporcie.(PAP)