Zwrot PIT dla rodzin wielodzietnych

Ministerstwo Finansów kontynuuje akcję preferencyjnego zwrotu przez organy podatkowe nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szybszy zwrot przysługuje podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W 2015 r. liczba zeznań rocznych PIT-37 i PIT-38, złożonych przez Internet, z załącznikiem wskazującym na liczbę dzieci 3 i więcej, wyniosła 185 211.

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, w ramach wspierania rodzin wielodzietnych, Ministerstwo Finansów poleciło urzędom skarbowym sprawne zorganizowanie procesu zwrotu nadpłaty uprawnionym podatnikom. Zgodnie z tą decyzją nadpłata podatku powinna być zwrócona w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego, drogą elektroniczną.

Źródło informacji: Ministerstwo Finansów