Polityka prywatności

Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie określenia należy rozumieć następująco:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna , która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem smartstart.pl. Użytkownikiem serwisu może być osoba niepełnoletnia oraz nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są rodzice oraz dzieci, którzy posiadają osobne ale połączone ze sobą panele serwisu.
 2. Administrator – właściciel serwisu Smart Start mieszczącego się na stronie smarstart.pl.
 3. Serwis – serwis internetowy Smart Start znajdujący się pod adresem smarstart.pl.
 4. Konto – dostępne po zalogowaniu się Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik zarządza danymi.
 5. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Podmiot – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, bezpośrednio niezwiązana z One Way, ale umieszczająca treści w ramach serwisu smartstart.pl.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego smartstart.pl przetwarzane są przez One Way Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach (32-400), ul. Rynek 23 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000409671, NIP: 681-205-39-69, Regon: 122497865, info@smartstart.pl zwaną dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych.
 3. Podczas dokonywania rejestracji w serwisie Smart Start Użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu email, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (województwo, miejscowość), płci, Pesel (opcjonalnie, dla użytkowników korzystających z dodatkowych usług świadczonych przez inne Podmioty).
 4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 5. Powyższe dane przetwarzane są:
  • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień,
  • w celu rozpatrywania składanych przez Użytkowników reklamacji oraz zwrotów świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,
  • jeżeli Użytkownik zapisał się do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o serwisie i sklepie.
 6. Zarówno wersja Serwisu online jak i mobilna gromadzą i przetwarzają dane Użytkownika w taki sam sposób.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów drogą internetową.
 8. Użytkownik powierzając swoje dane osobowe ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W profilu użytkownik może sam aktualizować, zmieniać dane, które wprowadził do Serwisu. Jeśli Użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania newslettera to można to zrobić zgłaszając żądanie mailowo pod adres info@smartstart.pl. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika. Niniejsze żądanie Użytkownik przekaże Administratorowi poprzez adres e-mail info@smartstart.pl.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronie. Użytkownik zostanie poinformowany o ewentualnych zmianach.

Polityka cookies

 1. Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami własnej przeglądarki.
 2. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Serwisu Smart Start na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookies. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych Serwisu oraz sklepu internetowego, co umożliwia Administratorowi rozwijanie Serwisu zgodnie z preferencjami Użytkowników.
 3. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkowników, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył. W trakcie korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej smartstart.pl Administrator korzysta z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz stałych.
  1. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  2. Stałe pliki są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 4. Administrator używa informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Mogą też korzystać z nich współpracujący z Właścicielem reklamodawcy oraz firmy badawcze.
 5. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat Użytkownik znajdzie przechodząc do sekcji „Pomoc” w swojej przeglądarce i wpisując słowo „cookie” w wyszukiwarce lub kontaktując się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.